Plopsaqua Landen

Plopsaqua Landen  · 08. mei 2019
La construction de Plopsaqua Hannut-Landen, le deuxième parc aquatique du groupe Plopsa, vient de démarrer à Hannut. Cela s'est passé en présence du Bourgmestre de Hannut, Emmanuel Douette, du Bourgmestre de Landen, Gino Debroux, du CEO de Plopsa, Steve Van den Kerkhof, de Bumba et de Maya l’Abeille. La construction débutera officiellement le lundi 13 mai et prendra 18 mois. Le coût de l’investissement est de 25 millions d'euros.
Plopsaqua Landen  · 08. mei 2019
Zopas werd in Hannuit het startschot gegeven voor de bouw van Plopsaqua Landen-Hannuit, het tweede waterpretpark van de Plopsa Group. Dit gebeurde in het bijzijn van burgemeester van Hannuit Emmanuel Douette, burgemeester van Landen Gino Debroux, CEO van Plopsa Steve Van den Kerkhof, Bumba en Maya de Bij. De bouw begint officieel op maandag 13 mei en zal 18 maanden duren. Kostenplaatje bedraagt 25 miljoen euro.
Plopsaqua Landen  · 12. februari 2019
Zopas heeft de gewestelijk stedenbouwkundig ambtenaar van Luik de omgevingsvergunning (de vroegere bouwvergunning, red.) voor het Aquapark Plopsa definitief goedgekeurd. “Dit is fantastisch nieuws voor alle inwoners van Landen en in het bijzonder voor alle zwemmers en kinderen”, aldus Landens burgemeester Gino Debroux (L’anders).